Advies

China Circle adviseert organisaties bij strategische vraagstukken op gebied van communicatie, beeldvorming en media.

We helpen u bestaande China activiteiten tegen het licht te houden en effectiever te opereren en kunnen onderzoek doen naar nieuwe mogelijkheden, die zich aandienen in dit zeer snel veranderende land. Dat doen wij bijvoorbeeld met behulp van een brainstorm, een sterkte-zwakte analyse of een quickscan.

Bij strategische vraagstukken horen complexe keuzes. Een succesvolle strategie is gestoeld op een scherpe analyse, gebaseerd op feiten. Het onderscheiden van feiten, meningen en gevoel is – zeker ook met betrekking tot China – van groot belang.

Om de China activiteiten van de opdrachtgever binnen of buiten de organisatie meer bekendheid te geven, kan China Circle ook interactieve lezingen geven met veel visuele voorbeelden, of bijvoorbeeld een debat of pub quiz organiseren.

Projecten

  • Advies over de opzet van een succesvolle webstrategie over Nederland voor een Chinees publiek. Missie, visie, doelgroep en platform bepaald. Onderzoek gedaan naar Chinees medialandschap en behoefte van de specifieke doelgroep. Op basis van unieke toegevoegde waarde keuzes gemaakt over content en raming van benodigde mensen en middelen om vastgestelde resultaten te behalen.
  • Nieuwe missie en visie voor de Wereldomroep ontworpen, voor de raden van bestuur en toezicht, na een budgetkorting van 70%. Doelgroepen, doelgebieden, content en platforms opnieuw bepaald. Intern en extern onderzoek uitgezet om behoefte in kaart te brengen. Gesprekken gevoerd met de subsidiegever, het ministerie van Buitenlandse Zaken, over aansluiting bij het subsidiekader.